องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

สินค้า otop ไข่เค็ม จากบ้านสำลาย หมู่ที่ 7,บ้านน้อย หมู่ที่ 2 และบ้านกุดกระดี่ หมู่ที่ 10

 

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว