องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วคณะผู้บริหารนายเกรียงไกร เทียมเสมอ
(Mr.Kriangkrai Tiemsamer)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว Chief Executive of the SAO Ngui โทร. 081-321-2543นายสราวุธ ร้อยพรมราช
(Mr.Sarawut Royprommarach)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คนที่1 Deputy Chief Executive of the SAO Ngui โทร.081-725-1406นายณัฐวุฒิ กฤษณาฉิมพลี
(Mr.Natthawut Kritsanachimplee)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว คนที่2 Deputy Chief Executive of the SAO Ngui โทร.090-342-2397นางดาวประกาย พจน์ฉิมพลี
(Mrs. Daoprakai Pojchimplee)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว Secretary to the Chief Executive of the SAO Ngui โทร.093-329-7942