องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วสมาชิกสภา อบต.


นายณัฐภูมิ สันฉิมพลี
ประธาน สภา อบต.(สมาชิกสภา อบต. หมู่15)โทร.086-251-5567นายนัฐพล ทิพย์วัน
รองประธานสภาอบต.(สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1)โทร.080-798-0579นายธนภณ แพ่งฉิมพลี
เลขานุการสภา อบต.(สมาชิกสภา อบต.หมู่9)โทร.080-172-9960นายทัน ไข่กิ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 โทร.089-819-2909นายบุญทัน จินตะนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 โทร.089-579-6018นางสุชาวดี แพ่งฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 โทร.097-927-9321นายดำรงค์ เขต์เมืองปัก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 โทร.087-258-8306นายเชิดชัย พาพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 โทร.085-209-8260นางระเบียบ กายพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 โทร.089-947-0598นายณรงค์ ขาวสระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 โทร.085-764-1506นายทอง ดำริห์สระน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 โทร.084-475-4258นายจรัญ ไพทูรย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 โทร.092-835-4387นายสมชาย แหลมกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 โทร.090-810-9661นายเรวัตร กายสำโรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 โทร.083-378-1106นายอร พจน์ฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 โทร.086-258-9224